Friday, October 13, 2017

JUDGES RING

I received this beautiful ring today. It is for judging for the American Paint Horse Association for 15 years of service. 
I will wear it proud!


5 comments:

 1. Awesome. COngratulations Janet! What a great honor!! Janice

  ReplyDelete
 2. Thanks for this list – I’ll be doing that for sure. Thank you so much.Wonderful list I will share this for sure and book mark it for future references,dafabet

  ReplyDelete
 3. ถ้าเกิดคุณปรารถนาเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังสถานที่สำหรับทำงานหรือห้องประชุมเลยโดยทันที มาบรรเทาสบายๆข้างหลังเดินทางรวมทั้งให้คนขับมือโปรของพวกเรารอพาคุณไปยังจุดหมาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจหัวข้อการจราจรขัดข้องหรือที่จอดรถอีกต่อไป สามารถพักและก็มีเวลาอ่านเอกสารการสัมมนากลางทางหรือทำธุระสำคัญ ไปถึงจุดมุ่งหมายหมายได้อย่างสบายๆและก็ทันเวลา
  บริษัทรถเช่า
  รถเช่าสุวรรณภูมิ
  รถเช่าระหว่างซ่อม
  รถเช่าไม่ใช้บัตรเครดิต
  เช่ารถเก๋ง
  รถรับส่งสนามบิน

  ReplyDelete
 4. ถ้าเกิดคุณปรารถนาเดินทางจากท่าอากาศยานไปยังสถานที่สำหรับทำงานหรือห้องประชุมเลยโดยทันที มาบรรเทาสบายๆข้างหลังเดินทางรวมทั้งให้คนขับมือโปรของพวกเรารอพาคุณไปยังจุดหมาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจหัวข้อการจราจรขัดข้องหรือที่จอดรถอีกต่อไป สามารถพักและก็มีเวลาอ่านเอกสารการสัมมนากลางทางหรือทำธุระสำคัญ ไปถึงจุดมุ่งหมายหมายได้อย่างสบายๆและก็ทันเวลา
  บริษัทรถเช่า
  รถเช่าสุวรรณภูมิ
  รถเช่าระหว่างซ่อม
  รถเช่าไม่ใช้บัตรเครดิต
  เช่ารถเก๋ง
  รถรับส่งสนามบิน

  ReplyDelete